Főoldal \ Sajtóközpont \ Rólunk a médiában \ A HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség ismertette az Oroszországban folytatott tevékenységét.

A HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség ismertette az Oroszországban folytatott tevékenységét.

1_1          2

A HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség (a REC Orosz Exportközpont magyar megfelelője) moszkvai partnerirodája ismertette az Oroszországban folytatott tevékenységének fő irányvonalait, valamint azt, hogy mely magyar termékek a legkeresettebbek az orosz fogyasztók körében és milyen kilátásai vannak az orosz-magyar kereskedelmi kapcsolatok fejlesztésének. A HEPA tevékenységének köszönhetően az orosz vállalkozók a magyar féllel közös projekteket fejleszthetnek, újabb munkahelyeket létesíthetnek és a magyar termékek így hozzáférhetőbbé válnak az orosz fogyasztók számára. 

Moszkva, 2020. október 14. – A HEPA Moszkvai Partnerirodája (HEPA MOSCOW) immár egy éven át eredményes tevékenységet folytat az orosz és magyar vállalkozók közötti interakció szervezőjeként, elősegítve a magyar export útjában álló akadályok elhárítását, megkönnyítve a logisztikát és hozzájárulva Oroszország és Magyarország kétoldalú kapcsolatai fejlesztéséhez. 

Az orosz piacra bejutni kívánó magyar vállalatok széles körű hozzáférést kapnak a HEPA információs bázisához, ahol aktuális információkat kaphatnak a piacról, termékekről és szolgáltatásokról,  tanácsokat a jogi szabályozásról,  terméktanúsításról, logisztikáról és üzleti  tanácsadásról. A HEPA MOSCOW azonkívül segítséget nyújt a vállalkozóknak a tárgyalások lebonyolításában, megszervezi részvételüket a tematikus fórumokon, kiállításokon, szemináriumokban, valamint a B2B rendezvényekben. 

A HEPA MOSCOW rendezvényeinek nagy részét orosz üzleti szövetségek támogatják, mint például az Iparosok és Vállalkozók Oroszországi Szövetsége (RSZPP), a Moszkvai Kereskedelmi és Ipari Kamara, vagy az OPORA Rosszii, ami hozzájárul a magas szintű szervezéshez és vonzza a lehető legtöbb érdekelt személyt az üzlet és az állami szervek képviselői köréből. Az HEPA MOSCOW szorosan együttműködik a Magyar Nagykövetséggel. Nemcsak előmozdítja a magyar termékeket az orosz piacon, hanem segítséget nyújt azoknak az orosz vállalkozóknak is, akik a magyar piacon kívánnak dolgozni és érdekeltek közös vállalkozások létrehozásában.

A HEPA MOSCOW illetőségi területe nemcsak Oroszországra, hanem Fehéroroszországra, Kazahsztánra, Azerbajdzsánra és Grúziára is kiterjed. A partneriroda céljai közt szerepel a magyar export fejlesztése és a termékek, szolgáltatások népszerűsítése ezeken a piacokon. Az említett országokban folytatott munkát szoros együttműködésben végzik a nemzeti kereskedelmi és ipari kamarákkal, valamint a nevezett országok és társadalmi, gazdasági és üzleti szövetségeivel.

Az együttműködés jelenleg a következő szektorokban valósul meg: egészségipar,  mezőgazdaság, építőipar, környezetvédelmi projektek, élelmiszeripar, gépgyártás és ellátási ipar, kreatívipar, valamint a digitális megoldások és ICT.

„Magyarország az egyik legdinamikusabban fejlődő európai piac. Oroszországot és Magyarországot hosszú évek óta szívélyes, jószomszédi kapcsolatok kötik össze, amelyek aktívan fejlődnek a két ország földrajzi elhelyezkedése és a közös határok hiánya ellenére. A FÁK-országokban az idősebb korosztály tagjai jól emlékeznek a magyar árukra és megbecsülik minőségüket. A HEPA Moszkvai Partnerirodájának egyik feladata, hogy erősítse a magyar termékek iránti bizalmat a FÁK-országok mai fogyasztói részéről, valamint támogassa a FÁK-országokba és a Vámunióba irányuló magyar export arányának növelését. Ezeket a folyamatokat aktívan elősegítik a kölcsönös bizalomra épülő orosz-magyar kapcsolatok a legmagasabb kormányzati szinten, amit megerősítenek az együttműködésről és a gazdasági kapcsolatok fejlesztéséről szóló egyezmények. Egyszóval, nehéz túlbecsülni a mindkét fél számára egyformán előnyös kétoldalú orosz-magyar együttműködés perspektíváit. Számításaink szerint, a magyar export fejlődése az elkövetkező években minőségileg új szintet ér el,” – hangsúlyozta a HEPA MOSCOW külkommunikációs igazgatója, Dmitrij Peshkov.

Forrás: www.globalmsk.ru