Főoldal \ Információk \ Hasznos szervezetek

Hasznos szervezetek

Oroszországi Föderáció Gazdaságfejlesztési Minisztériuma (Minekonomrazvityija RF)

Orosz szövetségi minisztérium, amelynek feladataihoz tartozik az állami politika kidolgozása és a jogi szabályozás a gazdaság fejlesztése, a külgazdasági tevékenység, a kereskedelem, az állami statisztika, a természetes monopóliumok díjszabása, a szövetségi vagyonkezelés, a szervezetek csődeljárása, az állami anyagi tartalék kezelése, az ingatlanvagyon kataszter és a cégnyilvántartás területén.

Ugrás a weboldalra >>>>>

Oroszországi Föderáció Ipari és Kereskedelmi Minisztériuma (Minpromtorg RF)

Orosz szövetségi kormányszerv, amelynek feladataihoz tartozik az állami politika kidolgozása és a jogi szabályozás az ipar és a védelmi ipar területén, valamint a repülőgépgyártás fejlesztése, a műszaki szabályozás és mérések egységességének biztosítása területén. Azonkívül a külkereskedelmi tevékenység állami szabályozását végző szövetségi végrehajtó hatalmi szerv.

Ugrás a weboldalra >>>>>

Eurázsiai Gazdasági Unió (EAEU)

Az integrációs szolgáló regionális gazdasági nemzetközi szervezet, amely nemzetközi jogalanyisággal rendelkezik és  amelyet az Eurázsiai Gazdasági Unióról szóló szerződés hozott létre. Az EAEU biztosítja az áruk, szolgáltatások, a tőke és a munkaerő szabad mozgását, valamint a koordinált, összehangolt vagy egységes politika érvényesítését a gazdasági ágazatokban. Az EAEU-t a nemzeti gazdaságok átfogó korszerűsítése, kooperációja és versenyképességének fokozása, valamint a stabil fejlődés feltételeinek megteremtése és a tagországok lakossága életszínvonalának javítása érdekében hozták létre. 

Ugrás a weboldalra >>>>>

Eurázsiai Gazdasági Bizottság (EGB)

Az Eurázsiai Gazdasági Unió (EAEU) (korábban Vámunió és Egységes Gazdasági Térség) állandó szupranacionális szabályozó testülete. Az Eurázsiai Gazdasági Bizottság fő feladata, hogy feltételeket biztosítson az EAEU, a Vámunió és az Egységes Gazdasági Térség működéséhez és fejlődéséhez, valamint integrációs javaslatokat dolgozzon ki a nevezett szervezetek keretében. A Bizottság a Vámunió és az Egységes Gazdasági Térség jogi keretét képező nemzetközi szerződések teljesítését biztosítja. E szerződéseknek és a Legfelsőbb Eurázsiai Gazdasági Tanács határozatainak letéteményeseként lép fel. A számára meghatározott tevékenységi körön belül a Bizottság olyan határozatokat hozhat, amelyek kötelező erővel bírnak a felek számára, és olyan ajánlásokat, amelyek nem kötelező érvényűek. 

Ugrás a weboldalra >>>>>

Szövetségi Vámszolgálat (FTSZ)

Orosz szövetségi vámügyi államigazgatási szerv. Széles körű feladatokat lát el a devizafelügyelet, a szellemi tulajdonjogok védelme, a nemzetközi szállítás és az egészségügyi felügyelet területén is.

Ugrás a weboldalra >>>>>

Szövetségi Műszaki Szabályozási és Metrológiai Ügynökség (Roszsztandart)

Szövetségi államigazgatási szerv, amely állami szolgáltatásokat nyújt,  az állami vagyonkezelés feladatait látja el a műszaki szabályozás, szabványosítás és a mérések egységességének biztosítása terén.

Ugrás a weboldalra >>>>>

Országos Tanúsítási Tudományos Kutatóintézet (VNIIS, JSC)

Tudományos kutatásokat, módszertani és tanácsadási tevékenységet végez a terméktanúsítás, szabványosítás, akkreditáció és minőségirányítás területén. A termékek és szolgáltatások megfelelősége igazolásának tudományos, módszertani és szervezeti alapjait dolgozza ki, a minőségirányítási rendszerek fejlesztésével, hitelesítésével, valamint akkreditációval foglalkozik. 

Ugrás a weboldalra >>>>>

Oroszországi Föderáció Kereskedelmi és Iparkamarája (OF KIK)

Orosz KIK, külön szövetségi törvény alapján működő önkéntes vállalkozói nemkormányzati egyesület. A KIK rendszere több száz területi kereskedelmi és iparkamarát, valamint az orosz vállalkozók egyéb egyesületeit és szövetségeit fogja össze, azonkívül egyes kereskedelmi és nonprofit szervezetek is közvetlen tagjai az OF KIK-nek. 

Ugrás a weboldalra >>>>>

Szövetségi Fogyasztóvédelmi és Emberjóléti Felügyelő Szolgálat (Roszpotrebnadzor)

Orosz szövetségi szolgálat, amelyik társadalom-higiéniai megfigyelést, egészségügyi-higiéniai, egészségügyi-járványügyi állami felügyeletet és ellenőrzést végez, járványellenes intézkedések szervezését és végrehajtását valósítja meg, valamint felügyeletet és ellenőrzést végez a fogyasztóvédelem területén.

Ugrás a weboldalra >>>>>

Szövetségi Környezetvédelmi, Technológiai és Nukleáris Felügyelő Szolgálat (Rosztehnadzor)

Az Oroszországi Föderáció kormányának alárendelt szövetségi államigazgatási szerv. Felügyeleti és ellenőrzési feladatokat lát el  az ásványi erőforrások használatával kapcsolatos biztonságos munkavégzés, az ipari biztonság, az atomenergia-használat biztonsága (kivéve a nukleáris fegyverek és katonai rendeltetésű atomerőművek fejlesztésére, gyártására, tesztelésére, üzemeltetésére és ártalmatlanítására vonatkozó tevékenységeket),  az elektromos, illetve hőellátó berendezések és hálózatok biztonsága (kivéve a háztartási berendezéseket és hálózatokat), a hidrotechnikai építmények, szerkezetek biztonsága (kivéve a hajózható hidrotechnikai építményeket, szerkezeteket), az ipari robbanóanyagok biztonságos gyártása, tárolása és felhasználása területén, valamint speciális állambiztonsági funkciókat lát el ezen a területen, továbbá feladataihoz tartozik az állami politika kidolgozása és megvalósítása, a jogi szabályozás a nevezett területen, valamint a technológiai és nukleáris felügyelet terén. 

Ugrás a weboldalra >>>>>

Szövetségi Állat- és Növény-egészségügyi Felügyelő Szolgálat (Roszszelhoznadzor)

Az orosz mezőgazdasági minisztérium joghatósága alá tartozó szövetségi államigazgatási szerv. Felügyeleti és ellenőrzési feladatokat lát el  az állat-egészségügyi területen (ideértve a lakosságnak az állatok és emberek közös betegségeivel szembeni védelmét), a karantén és növényvédelem, a növényvédő szerek és agrokémiai anyagok használata terén, a talaj termékenységének biztosítása, a szelekciós eredmények, a gabona és feldolgozott termékei minősége és biztonsága területén. 

Ugrás a weboldalra >>>>>

Oroszországi Föderáció Egészségügyi Minisztériuma (Minzdrav RF)

Orosz szövetségi államigazgatási szerv, amelyik az állami politika és jogi szabályozás kidolgozásának feladatait látja el az egészségügy, a kötelező egészségbiztosítás, az egészségügyi felhasználásra szánt gyógyszerek forgalmazása, az állami vagyonkezelés és az egészségügyi közszolgáltatások területén,  ideértve többek között a betegségek, így a fertőző betegségek és az AIDS megelőzése, az orvosi ellátás, az orvosi rehabilitáció és az orvosi vizsgálatok, a gyógyszerészeti tevékenységek, többek között az egészségügyi felhasználásra szánt gyógyszerek minőségének, hatékonyságának és biztonságossága biztosításának megszervezését, az orvostechnikai eszközök forgalmazása, a lakosság egészségügyi és járványügyi jóléte és a gyógyüdülés megszervezését. 

Ugrás a weboldalra >>>>>

Szövetségi Egészségvédelmi Felügyelő Szolgálat (Roszzdravnadzor)

Orosz szövetségi szolgálat, amelyik felügyeleti és ellenőrzési feladatokatlát el az egészségügyi területen. A Roszzdravnadzor felügyeli az orvosi tevékenységet folytató orvosi szervezeteket, hogy azok betartsák az egészségügyi ellátásra vonatkozó eljárásokat és standardokat, állami ellenőrzést gyakorol a gyógyszerek, valamint az orvostechnikai eszközök forgalmazása felett.

Ugrás a weboldalra >>>>>

Fő Rádiófrekvencia Központ Szövetségi Állami Unitáris Vállalat (Glavnij Ragyiocsasztotnij Centr - FGUP GRCsC)

Szervezési és technikai intézkedéseket hajt végre a rádiófrekvenciák és rádiófrekvenciás csatornák, a polgári rádióelektronikai eszközök és (vagy) nagyfrekvenciás eszközök megfelelő használatának biztosítása, meghatározott területeken szakértői vizsgálatok végzése, valamint közszolgáltatások nyújtásában való részvétel érdekében. A FGUP GRCsC koordinálja a rádiófrekvenciás spektrum használatát a társadalmi szempontból jelentős események során, beleértve a nemzetközi szintű eseményeket (fórumok, kiállítások, sportesemények stb.).

Ugrás a weboldalra >>>>>